วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดสุทัศน์)

    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ( รัชกาลที่ 1) ทรงดำรัสให้สร้างขึ้นพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย  มีสถานะเป็น พระอารามหลวงชั้นเอง ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนตีทองและถนนบำรุงเมืองหน้าวัดหันออกทางถนนอุณากรรณ

    สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ 2) ก็ทรงโปรดให้สร้างและแสดงฝีพระหัตถ์ไว้เป็นอนุสรณ์โดยทรงสร้างบานประตูกลางจำหลักด้วยฝีพระหัตถ์ร่วมกับกรมหมื่นจิตรภักดี ของพระวิหารหลวง (ปัจจุบันบานประตูนี้ เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์) แต่ก็สิ้นรัชกาลก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

           ภายในวัดสุทัศน์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) และมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี

          ด้านหน้าทางเข้า ฝั่งเสาชิงช้า เมื่อเดินผ่านเข้าซุ้มประตู จะเจอพระวิหารคต สร้างขึ้นแทนพระระเบียงคต เพราะวัดนี้มีพระวิหารหลวงเป็นจุดศูนย์กลางของวัด เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ เรียงกัน ภายในพระวิหารคต

        เมื่อเดินชมความงามของพระวิหารตดแล้ว ก็ต่อกันด้วย พระวิหารหลวง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ พระศรีศากยมุนี พระประธาน ในพระวิหาร ซึ่งเป็นพระที่มีความงดงามตามแบบศิลปะสุโขทัย องค์ใหญ่ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกในสมัยก่อนว่า พระโต หรือ พระใหญ่

หน้าบันพระวิหารหลวง มี 2 ชั้น ด้านบนเป็น รูปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ ส่วนด้านล่างเป็น รูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค

      ด้านหน้าฐานชุกชี มีช่องประดิษฐาน  พระสรีรังคาร ของ รัชกาลที่ 8 ตรงผ้าทิพย์ด้านหน้าฐาน  ด้านหลังของฐานองค์พระ มีสถาปัตยกรรม แผ่นศิลาสลัก ศิลปะทวารวดี ตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์ และ เสด็จทรงโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งงดงามมาก

     เมื่อชมพระวิหารหลวงเรียบร้อยแล้ว ก็เดินอกมานอกพระระเบียง ตรงมาทางด้านหลังของพระวิหาร ก็จะเจอ พระอุโบสถ แต่พระอุโบสถที่นี่ เป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีขนาดกว้าง 22.60 เมตร ยาว 72.25 หน้ามุขกระสันกว้าง 14.00 เมตร ยาว 10.40 เมตร

   ภายในประดิษฐาน พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถ ประดิษฐานบนฐานชุกชี เบื้องหน้าของพระประธาน มีพระพุทธรูปปูนปั้นลงสีพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ ซึ่งเปรียบเสมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

ที่อยู่

  • 146 ถนนตีทอง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

การเดินทาง

  •  รถประจำทาง  ป.อ.8 , 12  และ สาย 10 ,12, 19, 35, 42

แผนที่

อ้างอิงข้อมูล จาก : http://www.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=19

กลับสู่ด้านบน

Advertisement